Make your own free website on Tripod.com

  

公司簡介

服務項目
垃圾清運
大型廢棄物、報廢品退稅
台北市縣垃圾處理費隨袋徵收服務
政府開辦垃圾處理費隨袋徵收對民眾的影響

為何要選擇本公司

本公司可以提供哪些附加價值服務

網站連結

客戶服務

專業能力

服務實績